Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Verklagret och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?


Det svenska företaget, Nordic Watchmakers Group AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Var lagrar vi dina uppgifter?


De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?


Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Verklagret, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Verklagret med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående ärende med kundservice
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • du har en obetald skuld hos Verklagret, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Verklagret legitima intresse. Verklagret fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Personuppgiftsombud

Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Verklagret behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

ONLINEKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?


Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Verklagret genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?


Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • kreditinformation
 • orderinformation

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?


Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Verklagret ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?


Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?


Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
 • kön (om du väljer att ge oss det)
 • vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Endast Nordic Watchmakers Group AB har tillgång till dina uppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?


Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Om du gör det kan inte Verklagret skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

KUNDSERVICE

Varför använder vi dina personuppgifter?


Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?


Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier:

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
 • födelsedatum
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • kreditinformation
 • orderinformation
 • konto eller medlemsnummer
 • all korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Endast Nordic Watchmakers Group AB

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?


Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Verklagrets legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?


Vi behåller dina uppgifter fram till dess att du kontaktar oss för att radera dina personuppgifter.

Cookies


En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Verklagret använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max tolv (12) månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och dina uppgifter om du väljer “kom ihåg mig” vid inloggningen. Vi använder sessionscookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din shoppingbag.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.